× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i informasjonsbehandling favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Med en bachelor i Informasjonsbehandling blir du spesialist på å tilrettelegge informasjonen i en virksomhet. Du lærer å programmere og utvikle tidsriktige webløsninger. Du får også kunnskap om datasikkerhet, og en grunnleggende forståelse for hvordan bedrifter i dag bruker informasjonsteknologi som en sentral del av sin forretningsutvikling.

Studiet gir deg en bred og allsidig dataforståelse, som er et godt utgangspunkt for å jobbe med digitaliserings- og effektiviseringsprosesser i mange bedrifter. Du får også en helhetlig forståelse av informasjonsforvaltning, noe som gjør deg attraktiv når du skal søke jobb.

Studiet er nettbasert og passer for deg som vil studere hjemmefra eller i kombinasjon med jobb. Eksamen kan tas hjemmefra eller på en godkjent eksamensskole i nærheten av der du bor.

Hvis du vil studere videre etter fullført bachelorutdanning tilbyr NTNU flere aktuelle 2-årige masterutdanninger.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i informasjonsbehandling

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
58.1 (ordinær)

Studieplasser

45

Søknadskode (SO)

194287