× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i fysioterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Interesserer du deg for mennesker, kropp og bevegelse? Fysioterapi er et yrke med mange muligheter, og man jobber både selvstendig og i samhandling med andre profesjoner.

Fysioterapeutene jobber i kommunene, på institutt, i sykehus/institusjon, i idrettsliv og bedrifter.

Arbeidsoppgavene er mangfoldige og retter seg mot helsefremming, forebygging av skader og sykdom, rehabilitering og habilitering.

Fysioterapeuter jobber med mennesker i alle aldre og vektlegger samspillet med brukeren/pasienten. Fysioterapi er også et bredt forskningsfelt og mange fysioterapeuter driver med forskning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i fysioterapi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

52.40 (primær)
56.80 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

194703

Lignende utdanninger