× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ergoterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Velger du å studere ergoterapi, velger du et spennende studium som gir deg mange muligheter i yrkeslivet. Ergoterapeutens hovedoppgave er å fremme helse gjennom aktivitet. Mennesker har rett til og et grunnleggende behov for aktivitet og deltakelse i samfunnet.

Ønsker du å arbeide for at mennesker som har nedsatt funksjonsevne eller lever under uheldige livsforhold skal kunne gå på skole, være i arbeid og mestre hverdagen sin på en best mulig måte? Hvis svaret ditt er ja, kan ergoterapi være det rette for deg. Du vil få kunnskaper om menneske og hvordan mennesket og omgivelsene påvirker hverandre.

Gjennom studiet vil du blant annet lære om anatomi, ulike sykdommer og funksjonshemming mm. Framfor alt vil du lære hva menneskelig aktivitet er, hvordan du kan analysere aktivitet og hvordan du gjennom aktivitet kan tilrettelegge slik at mennesker som har behov for hjelp kan mestre hverdagen sin på en best mulig måte. Du vil få kunnskaper om trening, hjelpemidler, tilrettelegging av bolig og mye mer.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ergoterapi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

41.30 (primær)
45.80 (ordinær)

Studieplasser

85

Søknadskode (SO)

194594

Lignende utdanninger