× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ergoterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Ikke alle mennesker er i stand til å utføre gjøremål og aktiviteter som er viktige for dem i hverdagen, og for å nå målene arbeider ergoterapeuter for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktive i lek, læring, arbeid og hverdag i ulike omgivelser. Ergoterapeuter arbeider på samfunnsnivå og med enkeltmennesker i alle aldersgrupper. Som ergoterapeut kartlegger du hva som hindrer eller muliggjør aktivitet i ulike arena med utgangspunkt i hva som er viktig i livet til den personen som skal hjelpes.

 

Ergoterapi omfatter innsats på tre områder:

• den enkeltes innbyggers mestring og utføring av hverdagsaktiviteter gjennom trening og motivering

• tilrettelegging av aktivitet i lek, læring, arbeid og hverdag

• tilpasning av omgivelser med velferdsteknologi, universell utforming og boligtilpasning.

 

Ved å ta en bachelor i ergoterapi ved NTNU i Trondheim eller Gjøvik vil du blant annet lære om hvordan aktiviteter, omgivelser og miljø kan tilrettelegges slik at mennesker oppnår bedre helse og økt livskvalitet. For å få til dette vil du også lære om sykdommer, funksjonsnedsettelser og samfunn.

Ergoterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ergoterapi

Tilbys ved:

 • NTNU i Gjøvik
 • NTNU i Trondheim

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  36.50 (primær)
  44.80 (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  194700
 • Poenggrenser 2019

  41.30 (primær)
  45.80 (ordinær)

  Studieplasser

  85

  Søknadskode (SO)

  194594

Lignende utdanninger