× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i ergoterapi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Vil du være med å gi mennesker i ulike aldre og livssituasjoner muligheter til å leve aktive liv ut fra sine egne ønsker og behov? Vil du ha et yrke der du arbeider med å fremme mestring og helse gjennom aktivitet og deltakelse? Da er ergoterapistudiet noe for deg!

 

I studiet får du lære om hvordan aktiviteter, omgivelser og miljø kan tilrettelegges slik at mennesker oppnår økt mestring. Du får forståelse for helseutfordringer i verden og for ergoterapi som et samarbeidsorientert og internasjonalt yrke. Ergoterapiutdanningen på Gjøvik fokuserer spesielt på velferdsteknologi, teknologi som kan bidra til økt trygghet, aktivitet og delaktighet i samfunnet, og universell utforming, som innebærer å utforme produkter, miljøer og tjenester slik at de kan brukes av alle.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ergoterapi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

36.50 (primær)
44.80 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194700

Lignende utdanninger