× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i digital forretningsutvikling favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Med en bachelor i Digital forretningsutvikling lærer du hvordan digitale løsninger kan danne grunnlag for nye forretningsidéer og en mer effektiv forretningsdrift.

Studiet kombinerer informatikk, økonomi, marked, organisasjon og prosjektledelse. Med en bachelor i digital forretningsutvikling kan du bli en av dem som ser bedriftens muligheter på tvers av disse fagområdene. Du lærer å forstå samspillet mellom teknologi og organisasjon, og får bruke dine kunnskaper innenfor digital økonomi til å bli en effektiv og løsningsorientert endringsagent.

Denne typen jobb krever gode evner til teamarbeid og kommunikasjon, god dataforståelse og kunnskap om de forretningsmessige sidene i en bedrift. Fagkompetansen du får er etterspurt i et arbeidsliv som stadig krever nye digitale løsninger.

Etter fullført utdanning kan du gå ut i arbeidslivet eller fortsette på en to-årig mastergradsutdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i digital forretningsutvikling

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

48.30 (primær)
53.80 (ordinær)

Studieplasser

65

Søknadskode (SO)

194422