× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Bioteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bioteknologi er teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille produkter innen medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost. Bioteknologi kan løse mange av de utfordringene samfunnet har innen mat- og medisinproduksjon og miljø.

Hvorfor velge dette studiet? Studiet er for deg som ønsker en laboratorieutdanning innenfor en raskt voksende bioteknologisk bransje. Du får bred teoretisk og praktisk kunnskap om generelle bioteknologiske prinsipper og teknikker, og moderne instrumentelle analyser. Du får god trening i laboratoriearbeid som gir deg kompetanse til å jobbe sikkert og selvstendig. Du får blant annet lære å dyrke celler, dyrke og identifisere bakterier og virus, utføre protein- og fettanalyser og lære om DNA-teknikker.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Bioteknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

49.50 (primær)
48.70 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194427