× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Bioteknologi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bioteknologi er teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller til å fremstille produkter innen medisin, veterinærmedisin, matvareproduksjon og helsekost. Bioteknologi kan løse mange av de utfordringene samfunnet har innen mat- og medisinproduksjon og miljø.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Bioteknologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

49.50 (primær)
48.70 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194427