× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i audiologi (audiograf) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

I Norge finnes det omtrent 700.000 mennesker som har nedsatt hørsel. Hørselstap kan skape store kommunikasjonsutfordringer og medføre redusert livskvalitet hos den som opplever dette.

Som audiograf er du ekspert på hørsel og har ansvar for å hjelpe mennesker med alle typer hørselsproblemer slik at de kan fungere bedre i hverdagen. En av arbeidsoppgavene er å kartlegge hørseltapets alvorlighetsgrad og årsak gjennom ulike tester. Andre viktige oppgaver er å hjelpe pasienten gjennom å gi rådgivning og tilpasse høreapparat. Rådgivning er knyttet til audiografens kompetanse på hørsel, psykososiale konsekvenser av hørselstap, tekniske hjelpemidler, hørestrategier samt pasientrettigheter.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i audiologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.10 (primær)
45.90 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194704

Lignende utdanninger