× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i audiologi (audiograf) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2019

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

I Norge finnes det omtrent 700.000 mennesker som har nedsatt hørsel. Dette kan skape store kommunikasjonsutfordringer, både for den som har nedsatt hørsel og nærpersoner.

Det finnes mange ulike årsaker til nedsatt hørsel, noe audiografen i stor grad bidrar til å finne ut av.

En audiograf er ekspert på hørsel og innehar en viktig rolle, med ansvar for utrednings- og rehabiliteringstiltak gjennom rådgiving og høreapparattilpassing.

Rådgivning er knyttet til audiografens kompetanse på hørsel, tekniske hjelpemidler, psykososiale konsekvenser av hørselstap, hørestrategier samt pasientrettigheter.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i audiologi

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

38.10 (primær)
45.90 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194704

Lignende utdanninger