× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i teknologidesign og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Det er en økende bruk av og forståelse for design i norsk næringsliv. Økt globalisering, tilgang til de samme produksjonsmetoder og prosesser har skapt mulighetene for at alle kan produsere like teknisk gode produkter. Et produkt kommer fra en ide som er utviklet igjennom en kreativ designprosess. Teknologidesign og ledelse tar for seg prosessen fra produktidé til ferdig produkt. Studiet gir grunnleggende kompetanse og ferdigheter innenfor et stort og komplekst fagfelt, som du kan benytte i en jobbsituasjon eller ta med deg inn i en bachelorutdanning

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i teknologidesign og ledelse

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
39.3 (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

194602

Lignende utdanninger