× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i økonomi og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Vi trenger alle en viss basiskunnskap i økonomi og ledelse. Dette er kunnskap som er nyttig i de fleste yrkessammenhenger. Studiet er myntet på dem som ønsker seg en framtid som leder eller mellomleder. Studiet er ettårig og går over to semester. Studiet er en kombinasjon av andre økonomisk-administrative studietilbud ved NTNU Ålesund. Du får en innføring i økonomiske, markedsmessige og adferdsmessige emner.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i økonomi og ledelse

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

30.50 (primær)
46.20 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194162