× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i økonomi og administrasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Studiet er et årsstudium som tar sikte på å gi studentene kunnskap i sentrale teorier og metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. De bedriftsøkonomiske emnene vektlegger ulike bedriftsøkonomiske beslutningsproblemer, og det vil være et mål at studentene gjennom studiet får evne til noe kritisk og systematisk tenking og forståelse rundt disse problemstillingene.

Det legges vekt på å vise økonomiske og politiske prosesser i samfunnet, samt hvordan samfunns- og næringsliv reguleres av lover og regler. Studiet gir også innsikt i strukturelle prosesser som eksisterer i forskjellige typer av organisasjoner. For å gi forutsetninger for noe analytisk tankegang, kan studentene få innsikt i grunnleggende i matematiske og statistiske metoder gjennom valgbare emner.

Kandidatene skal kunne anvende kunnskap på praktiske problemstillinger som de kan møte i arbeidslivet, og de skal selv kunne oppdatere sin kunnskap gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Studiet er derfor ment å bidra til livslang læring.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i økonomi og administrasjon

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

48.30 (primær)
60.50 (ordinær)

Studieplasser

40

Søknadskode (SO)

194218