× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hva kan studiet av skjønnlitteratur si oss om ideologiske motsetninger, kjønnsrelasjoner, politikk og moral i et bestemt samfunn eller en bestemt tidsepoke? Kan man bruke skjønnlitteratur og andre kunstuttrykk som historisk kilde? Hvordan forholder vi oss vitenskapelig til språklige og litterære fenomener?

 

Allmenn litteraturvitenskap er et fagmiljø med variert undervisings- og forskningsaktivitet. Det blir forsket på emner som spenner fra antikken, europeisk barokk og 1700-tallet og fram til dagens modernistiske litteratur. I dette arbeidet blir et mangfold av teoretiske innfallsvinkler utprøvd, for eksempel moderne kjønnsteori, psykoanalytisk teori og diskursteori.

 

Faget gir bred kulturkompetanse og et solid grunnlag for arbeid innen ulike typer kulturformidling.

Kvalifikasjon/tittel

Master i allmenn litteraturvitenskap