× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Musikk, utøvende - masterstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Masterprogrammet i utøvende musikk ved NTNU gir studenter mulighet til å arbeide med sine ferdigheter og kunnskaper i et miljø preget av topp kunstnerisk kvalitet og vektlegging av det individuelle. Studentene skal videreutvikle sin kunstneriske kompetanse og uttrykksevne, et personlig uttrykk, god formidlingsevne, samt opparbeide en kritisk, selvstendig og reflektert holdning som utøvende musiker.

Arbeid med hovedinstrument/hovedprosjekt utgjør 75 studiepoeng med til sammen tre konserter/prosjekter. I tillegg kommer fire obligatoriske emner på i alt 30 studiepoeng og valgemner på 15 studiepoeng. Det er også mulig å velge en kombinert utøvende/musikkvitenskapelig retning i 2. studieår.

Kvalifikasjon/tittel

Master i utøvende musikk