× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Ønsker du å vekke unge menneskers engasjement for idrett og gi dem et positivt møte med kroppsøvingsfaget? Med en lektorutdanning i kroppsøving og idrett kombinerer du lærerutdanning med faglig fordypning i kroppsøving og idrett. Studiet gir deg ulike perspektiver på kropp, idrett og fysisk aktivitet, og gir grunnlag for praktisk arbeid med idrett.

Studiet ser på idrett som samfunnsmessig fenomen, og gir deg grunnlag for å forstå og tilpasse undervisningen til elevers ulike forutsetninger. Kroppsøvingsfagets og idrettens organisering og verdigrunnlag belyses både i et nasjonalt, internasjonalt, historisk og framtidsrettet perspektiv.

Som lektor i kroppsøving og idrettsfag kan du undervise i kroppsøving på ungdomstrinn og i videregående skole. På videregående kan du også undervise i programfagene innen utdanningsprogrammet idrettsfag.

Kompetansen du får gjennom lektorutdanningen gjør deg attraktiv også utenfor skolen. Du kan jobbe som trener eller leder i idrett. Du vil også være kvalifisert for yrker hvor det kreves fagkompetanse, pedagogisk kompetanse og formidlingsevne, for eksempel innenfor ledelse og kommunikasjon.

 

 

 

Kvalifikasjon/tittel

Master i kroppsøving og idrett / lektor

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

50.80 (primær)
55.90 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194597

Lignende utdanninger