× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Medisinstudiet favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Profesjonsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

360

Semester

12

Om studiet

Medisin er studiet av den menneskelige organisme, fra den minste celle til større organer. Du vil lære om hvordan kroppen fungerer optimalt, og hva som skjer ved sykdom. Medisinsk forskning fører til nye og spennende behandlingsteknikker. Vi får stadig ny kunnskap om sykdomsprosesser. Medisinstudiet i Trondheim varer i seks år, og fører til graden cand.med. Ved oppnådd grad får du autorisasjon som lege, og kan søke stilling som lege i spesialisering (LIS-lege).

Kvalifikasjon/tittel

Candidatus medicinae/Candidata medicinae

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

61.00 (primær)
67.30 (ordinær)

Studieplasser

135

Søknadskode (SO)

194740

Lignende utdanninger