× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Kulturminneforvaltning - bachelorstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Mennesker har levd, virket og satt spor etter seg i Norge gjennom 12 000 år. Sporene er kulturminner og kulturmiljøer, enten de tilhører en nær eller en fjern fortid. Helleristningene i Alta, Nidarosdomen, gruvene og bygningsmiljøet på Røros og Bryggen i Bergen er blant våre mest kjente kulturminner.

 

Bygninger, gjenstander, arkeologiske funn (boplasser og hustufter), landskap, fortellinger og stedsnavn. Alt dette er kulturminner - og de må ivaretas på en forsvarlig måte, slik at våre etterkommere igjen kan ha glede av dem. Arbeidet med å identifisere kulturminner, vurdere og prioritere dem, er grunnleggende for å kunne forvalte disse unike ressursene. For å forstå må vi knytte bånd mellom fortid, nåtid og framtid. Kulturminneforvaltning er å finne, studere, bevare og presentere spor fra fortida.

 

Bachelorprogram kulturminneforvaltning gir deg en grunnleggende innføring i generell historisk forståelse og metodikk, samt innsikt i sentrale arkeologiske arbeidsmetoder, kulturminnerett, arkitekturhistorie, lovverk og forvaltningslære, forholdet mellom natur og kultur (kulturgeografi), formidling og museumsarbeid.

Programmet skal gi både teoretisk innsikt og praktisk forståelse samt trening i arbeid med kulturminner. Det er rettet mot kulturvern i praksis, og du vil også delta i ekskursjoner og prosjektarbeid i ulike former.

 

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i kulturminneforvaltning

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

194904