× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Statsvitenskap - årsstudium favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Årsstudium

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Statsvitenskap passer for deg som er interessert i politikk både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Statsvitenskapen ser på hvordan politikk skapes, og hvilke konsekvenser den får. Studiet av konflikt og samarbeid i verdenssamfunnet står også sentralt. Statsvitenskapens oppgave er ikke bare å gjengi fakta om politiske forhold, men også gi innsikt i sammenhengen mellom disse.

Årsstudiet gir deg en bred innføring i

  • internasjonal og komparativ politikk
  • politisk teori
  • politisk atferd
  • samfunnsvitenskapelig forskningsmetode
  • offentlig politikk og administrasjon

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium i statsvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

44.40 (primær)
50.30 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

194238