× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Biomarin Innovasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Se mulighetene og gjør noe med dem! Du får kunnskaper om ressurser fra havet, og hvordan disse utnyttes og bidrar til økt verdiskaping via næringsutvikling og forretningsdrift. Biomarin industri tar i bruk marine ressurser innen havbruk, fiskeri, matproduksjon, helsekost og eksport. Hvorfor velge dette studiet? Studiet passer for deg som er interessert i marinbiologiske fag, i kombinasjon med næringsutvikling og ledelsesfag. Du skal kunne reflektere over hvordan marine ressurser kan utnyttes kommersielt på en etisk og bærekraftig måte. Du lærer om innovasjonsprosesser, produktutvikling, markedsføring og hvordan starte egen bedrift, og får kjennskap til bedrifter lokalt og nasjonalt og globale markeder innen biomarin sektor.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Biomarin innovasjon

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

44.90 (primær)
49.10 (ordinær)

Studieplasser

35

Søknadskode (SO)

194298