× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i regi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

19. februar 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Ønsker du å fortelle historier gjennom kameraet? Vil du lære alle sider ved film- og tv-produksjon?

NSKI Høyskoles bachelorutdanning i regi er et treårig fulltidsstudium med hovedvekt på filmregi. Studiet har som mål å utvikle regissører som etter endt utdanning kan beherske regifaget som helhet, og har nok kunnskap og erfaring til å jobbe selvstendig og profesjonelt som utøvende regissør for film- og tv-produksjoner.

Det undervises i små klasser med tett oppfølging fra en erfaren lærerstab.

Med en bachelorgrad i regi fra NSKI Høyskole behersker du regifaget som helhet, og har kompetanse innen alle sider ved film- og TV-produksjon på et høyt profesjonelt nivå.