× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i manus: scenetekst og TV-drama favoritt ikon

Universitet og høgskole
Utdanningen har som mål å utvikle morgendagens beste manusforfattere, spesialisert inn mot scenetekst eller TV-drama.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Organisering

  • Undervising ved lærestaden

Søknadsfrist

19. februar 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Gjennom studiet får du den grunnleggende kompetansen du behøver for å kunne skrive dramatikk for ulike medier og med ulike uttrykksformer.

Du gis solid opplæring innen dramaturgi, karakterutvikling, analyse og alle klassiske faktorer innen arbeidet med dramatikk, og fokuset for studiet vil ligge i manusarbeid. Du vil hele veien gis kvalifisert sparring fra erfarne mentorer og veiledere for å få utviklet ditt eget, personlige uttrykk. Skolens mål er å utvikle gode manusforfattere med en egen stemme.

Gjennom nært samarbeid med skolens skuespiller- og registudenter vil du få en grundig innføring og erfaring med Method Acting som verktøy. Som eneste institusjon i Skandinavia deltar manusstudentene i selve skuespillerarbeidet, både i filmatisk og scenisk format. Målet er at du selv skal få kjenne ulike situasjoner på kroppen – for så å bruke denne erfaringen og dette verktøyet til å kunne levendegjøre skrivearbeidet.

I små klasser, gjennom strenge krav og en kompetent lærerstab vil du gjennom tre år få den erfaringen som skal gjøre deg kvalifisert til å arbeide som forfatter innen scenetekst eller TV-drama.