× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Håndbrannslokkerkurs kategori grønn favoritt ikon

Annen utdanning
Kursdeltakere skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, kategori GRØNN i henhold til Norsk standard 3910.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Hva lærer du

Etter kurset skal du kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, kategori GRØNN i henhold til Norsk standard 3910.

Vi tar for oss disse temaene

Prøving og sertifisering av håndslokkere

 Brannteori og brannstatistikk

 Slokkemidler

Sentrale etater og instanser i brannvernarbeidet – regelverk

Regelverk som setter krav til håndslokkere

 Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn med veiledning i henhold til brannvernloven med tilhørende forskrift

Norsk standard 3910 - Vedlikehold av håndslokkere

Oppbygging og virkemåte forhåndslokkere

Kontrollrutiner for håndslokkere – praktisk undervisning

 Servicerutiner for håndslokkere– praktisk undervisning

 

Læringsmål

Etter kurset skal du kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, kategori GRØNN i henhold til Norsk standard 3910.

Tilbys ved:

  • Røkland