Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Lærested

Studiested

Levanger

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30.00

Semester

1

Organisering

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Om studiet

Religion livssyn og etikk 1, 30 studiepoeng, tilbys som nett- og samlingsbasert heltidsstudium våren 2019.Studiet gir deg en grundig innføring i de tre hovedemnene: 1. Religioner og livssyn, 2. Filosofi og etikk og 3. Fagdidaktikk

Religion, livssyn og etikk 1 (RLE 1) har tre emneområder:

1.Religioner og livssyn

2.Filosofi og etikk

3.Fagdidaktikk.

RLE-faget skal følge vitenskapelige normer og presentere ulike religioner og livssyn saklig orienterende, kritisk og med respekt for egenarten. Faget skal ha en brobyggerfunksjon. Det skal gi bevissthet om felles verdier i samsvar med menneskerettighetene og fremme toleranse. Dette forutsetter kritisk refleksjon og evne til å se tradisjoner innenfra og utenfra.

Studiets oppbygging

Religion, livssyn og etikk 1 (RLE 1) har tre emneområder:

1.Religioner og livssyn

2.Filosofi og etikk

3.Fagdidaktikk.

RLE-faget skal følge vitenskapelige normer og presentere ulike religioner og livssyn saklig orienterende, kritisk og med respekt for egenarten. Faget skal ha en brobyggerfunksjon. Det skal gi bevissthet om felles verdier i samsvar med menneskerettighetene og fremme toleranse. Dette forutsetter kritisk refleksjon og evne til å se tradisjoner innenfra og utenfra.

Undervisningsopplegg

Studiet er samlingsbasert. I tillegg til samlingene gis det undervisning på Skype en dag i uka. Denne undervisninga er ikke obligatorisk.

Samlingene vil foregå på Campus Røstad i Levanger.
Det vil bli 6 samlinger á 3 dager pr. samling.

 

Opptaksinformasjon

Generell studiekompetanse eller realkompetanse .

Videre studier

Utdanningen kan inngå i en bachelorgrad eller brukes som videreutdanning.

Karrieremuligheter

Religion, livssyn og etikk 1 gir deg undervisningskompetanse i grunnskolen. I fagdidaktikk velger om du vil fordype deg i faget for 1. - 7. trinn eller 5. - 10. trinn, forutsatt at man har fullført lærerutdanning etter gjeldende forskrift.

Studiet kan brukes som en del av en 4-årig grunnskolelærerutdanning og som videreutdanning for lærere og førskolelærere/barnehagelærere. I tillegg kan studiet også brukes inn i en selvalgt bachelorgrad .

God kunnskap om religion, livssyn og etikk er også viktig for de som arbeider med mennesker fra ulike kulturer og med ulik religiøs bakgrunn.

Kvalifikasjon/tittel

11 - 30 studiepoeng

Alle utdanninger innen