× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Molecular Biosciences favoritt ikon

Universitet og høgskole
Semesterpakken gir studentene en omfattende forståelse av fagområder innen molekulær biovitenskap, som for eksempel anvendt bioteknologi, gensekvensering, bioinformatikk og mikrobiologi. Denne semesterpakken er spesielt tiltenkt utvekslingsstudenter.

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Om studiet

Studentene kan velge tre av de følgende emnene:
  • Molekylær cellebiologi
  • Mikrobiologi
  • Genomikk og bioinformatikk
  • Bioteknologi
  • Vitenskapelige metoder

Informasjon om opptak

Studiet er beregnet på utvekslingsstudenter, og krever minst 1,5 år med biologistudier på universitets/høgskolenivå.

Learning objectives

Upon successful completion of the programme the student should:

 

Knowledge

¿ Understand the principles and theories of using various scientific methods to address biological questions

¿ Understand the basic structure and functions of the eukaryotic and prokaryotic cells

¿ Have a broad know of the developments in Biotechnology

 

Skills

¿ Perform a critical evaluation of published scientific information

¿ Be able to carry out various types of basic biology techniques

¿ Be able to use basic biology terminology

 

General competence

¿ Present and disseminate scientific results to other scientists and the public

Vidare studium

Studenter kan søke overgang til bachelor i biologi. Etter endt bachelorgrad er man kvalifisert for master i biologi og akvakultur.

Karrierevegar

For studenter som søker overgang til bachelor i biologi, gir programmet jobbmuligheter både i privat og offentlig sektor.  

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP