× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

MBA i teknologiledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Med en MBA i Teknologiledelse får du kunnskap om og analytiske ferdigheter som er velegnet for å ivareta lederoppgaver i teknologi- og andre kunnskapsbedrifter, samt identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter. Gjennom tre samlinger i semesteret møter du engasjerte fagfolk og medstudenter som i samspill belyser teknologiledelse fra økonomiske, organisatoriske, markedsmessige og innovasjonsfaglige perspektiv.

Studienivå

Erfaringsbasert master

Studiepoeng

90

Semester

6

Om studiet

Studieprogrammet gir kandidatene analytiske ferdigheter velegnet for ivaretakelse av lederoppgaver i teknologi- og kunnskapsbedrifter. Programmet er yrkesrettet og tilbys som et samlingsbasert deltidsstudium hvor de 90 studiepoengene er fordelt over tre år. Alle emner er obligatoriske.

Gjennom programmet belyses teknologiledelse fra økonomiske, organisatoriske, markedsmessige og innovasjonsfaglige perspektiv. De to første semestrene fokuserer på innovasjonsledelse, forretningsutvikling, finansiering av forretningsutvikling, samt ledelse, team og endring i teknologidrevne bedrifter. Tredje semester tar for seg industriell markedsføring og strategisk ledelse av teknologibedrifter i dynamiske omgivelser. I fjerde semester starter forberedelsene til masteroppgaven gjennom kurset anvendt metode, i tillegg til en innføring i kontraktsforhandlinger. Siste studieår er i sin helhet viet til masteroppgaven, et omfattende selvstendig akademisk arbeid som skrives under veiledning. Tema for masteroppgaven kan gjerne knyttes til et samarbeid med relevante bedrifter/miljø som har utfordringer relatert til teknologiledelse.

Informasjon om opptak

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoeng omfang innenfor teknologi-/ realfag, realfag eller bedriftsøkonomi.

Minst to års relevant yrkeserfaring.

Rangering av kvalifiserte søkere skjer i henhold til gjeldende regler.
https://www.nord.no/no/studier/opptak/spesielle-opptakskrav/Sider/MBA.aspx

Les utfyllende informasjon om opptakskrav, rangering og dokumentasjon.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal:

  • ha avansert kunnskap innenfor ulike deler av fagområdet teknologiledelse
  • ha inngående kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder innenfor teknologiledelse
  • kunne anvende kunnskap på nye områder innenfor teknologiledelse

Ferdigheter:

kandidaten skal:

  • kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor teknologiledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
  • forstå, kritisk vurdere og kunne bruke relevante metoder på en selvstendig måte
  • beherske relevante faglige verktøy og teknikker
  • gjennomføre et selvstendig forskningsprosjekt (masteroppgave) under veiledning

Generell kompetanse:

kandidaten skal:

  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter i nye og mer etablerte teknologibedrifter
  • kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor teknologiledelse, både med spesialister, til bedrifter og til allmennheten.

Vidare studium

Studiet kvalifiserer ikke direkte for opptak til doktorgradsstudiet ved HHN, det vil normalt være nødvendig med fordypning innen det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Karrierevegar

Kandidatene vil være kvalifisert for et bredt spekter av jobber innen ulike sektorer i næringsliv og forvaltning. Aktuelle arbeidsområder kan være ulike lederfunksjoner, teknologisk utviklingsarbeid, konsulent i endringsprosesser m.v.

Utveksling

Det er ikke obligatorisk utveksling på studieprogrammet. 

Kvalifikasjon/tittel

Master of Business Administration

Tilbys ved:

  • Mo i Rana