× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

International Marketing and Business Strategy - semester package favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Tilbys ved:

  • Bodø