× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

International Entrepreneurship and Management - semester package favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Lågare nivå

Studiepoeng

30

Semester

1

Utveksling

Det er ikke lagt opp til utveksling i studieprogrammet.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 30 SP

Tilbys ved:

  • Bodø