× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Bachelor i Human Resource Management (HRM) favoritt ikon

Universitet og høgskole
God ledelse og personalpolitikk er avgjørende for å lykkes som virksomhet. Bacheloren i HRM er et utdanningstilbud innenfor moderne personalledelse som gir både nye studenter og studenter med fartstid fra næringslivet og offentlig virksomhet, bedre forutsetninger for å ivareta ledelse- og personalfunksjonen.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Bachelorgraden består av ulike kurskomponenter som er sentrale for å gi studenten forutsetninger for å lede andre mennesker i arbeid. Blant annet vil studiet gi studenten kunnskap og ferdigheter innen moderne ledelsesteori, organisasjonspsykologi, arbeidsrett, markedsføring, bedriftsøkonomi og konkurranseevne, prosjektledelse, arbeidsmiljø/ HMS og arbeidsmarked.

Studiet er lyst ut på Samordna Opptak, og det er mulig å søke opptak på to ulike studiesteder: Bodø og Levanger.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Formålet med studiet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av personalledelse i moderne offentlige og private virksomheter.

Kunnskap

Studentene skal:

 • Ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, begreper, problemstillinger og arbeidsmetoder innen personalledelse.
 • Sentrale kunnskapsområder er ledelse og organisasjonspsykologi, arbeidsmarked, arbeidsrett, markedsføring og strategi, økonomi og økonomistyring og arbeidsmiljø/ HMS.

Ferdigheter

Studentene skal:

 • Kunne redegjøre for og anvende teori og fagterminologien som benyttes innen fagområdene.
 • Kunne nyttiggjøre seg denne kunnskapen i praktisk virksomhetsrelatert arbeid.

Generell kompetanse

Studentene skal:

 • Gjennom studiet tilegne seg kompetanse som gjør at han eller hun imøtekommer kunnskapskravene innenfor personalledelse i offentlig og privat sektor.
 • Kvalifisere seg for opptak til høyere grads utdanninger innenfor feltet.

Vidare studium

Bachelorstudiet i personalledelse gir grunnlag for videre studier ved Nord universitet, for eksempel master i Human Resource Management.. Bacheloren gir også grunnlag for videre studier ved andre studiesteder.

Karrierevegar

Kunnskap om personalledelse er etterspurt i arbeidsmarkedet og gir svært mange og varierte jobbmuligheter i private og offentlige virksomheter, for eksempel som rådgiver eller leder.

Utveksling

Studieprogrammet legger til rette for utveksling i 5. semester (høstsemesteret) i 3. studieår. Nord universitet har flere aktuelle samarbeidsinstitusjoner som kan tilby kompatibel emner og som kan inngå som 5. semester i studieplanen.

Følgende partnere anbefales for utveksling:

USA: Augsburg College (Minneapolis, Minnesota)

Europa: Wageningen University (Nederland) 

Australia: Deakin University 

Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Mer om utveksling Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng med karakteren C eller bedre ved utreise.

Kontakt Margit K. Jensen (margit [dot] k [dot] jensen [at] nord [dot] no) for ytterligere informasjon.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Human Resource Management (HRM)

Tilbys ved:

 • Bodø
 • Levanger

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  38.0 (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  204591
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  38.9 (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  204955