× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årstudium i økonomi, markedsføring og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da kan dette være studiet for deg. Studieprogrammet er tilrettelagt for personer som er i jobb og som ønsker å få en grunnleggende forståelse innenfor markedsføring, organisasjon, strategi, ledelse og forretningsutvikling. I tillegg kommer emner innenfor bedriftsøkonomi og regnskap.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

4

Om studiet

Årsstudiet skal gi en innføring i bedriftsøkonomiske fag, dvs både markedsføring/strategi, organisasjon og ledelse samt grunnleggende økonomistyring. Studiet er satt sammen av 5 emner. Første studieår består av et emne på 15 studiepoeng pr semester. Andre studieår er satt sammen av ett emne på 7,5 studiepoeng pr semester, i tillegg til et emne på 15 studiepoeng som går over to semestre. Første semester er det planlagt 4 samlinger, hver på 2 til 3 dager. Alle samlingene foregår både i Bodø og på Stjørdal. I tillegg til forelesninger, gis noe enkel nettstøtte i form av veiledning over nett og kommunikasjon mellom samlingene.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter endt studium:
 • ha kunnskap om grunnleggende emner innen markedsføring, strategi, organisasjon og ledelse, samt bedriftsøkonomi og regnskap.
 • ha fått analytisk trening og problemforståelse innenfor økonomi og ledelse.
 • ha fått trening i teamarbeid og kommunikasjon, i tillegg til individuelt arbeid.
 • ha et grunnlag for eventuelle videre studier på bachelornivå og for livslang læring

Vidare studium

Studiet kan innpasses i en bachelorgrad innenfor økonomi og ledelse, eller i kombinasjon med emner fra andre fagområder, danne grunnlag for en sammensatt bachelorgrad. Se nærmere beskrivelse av denne muligheten i Forskrift om krav til bachelorgraden ved Nord universitet.

Karrierevegar

Studiet vil gi deg mulighet til karriereutvikling, uavhengig av hvilken bakgrunn du har. Det er alltid behov for personer med forståelse for grunnleggende prinsipper innen bedriftsøkonomi i både privat- og offentlig arbeidsliv.

Utveksling

Det er ikke lagt opp til utveksling på årsstudiet.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Tilbys ved:

 • Bodø
 • Stjørdal

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  100

  Søknadskode (SO)

  204209
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  100

  Søknadskode (SO)

  204218