× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i personalledelse og kompetanseutvikling favoritt ikon

Universitet og høgskole
Ønsker du bedre forutsetninger for å ivareta ledelses- og personalfunksjoner? I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle de ansattes kompetanse og organisasjonens tilpasningsevne. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde kompetent arbeidskraft. Studiet gir en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om kommunikasjon, arbeidsrett, personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

På arbeidsmarkedet i dag er det ikke bare et spørsmål om antall arbeidsplasser, men også om kvaliteten på arbeidsplassene. I tider med krav til raske omstillinger både innen privat og offentlig sektor, ligger det store utfordringer i å utvikle arbeidsplasser. Personalpolitikken kan derfor vise seg å bli avgjørende for opprettholdelse av arbeidsplasser og muligheter for å beholde den kompetente og utdannede arbeidskraft.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Formålet med studiet er å gi studentene en grunnleggende forståelse av og kunnskaper om personalledelse og kompetanseutvikling i et arbeidsliv i endring.

Studentene skal kunne:

 • Forstå og vurdere ulike teoretiske perspektiv innen organisasjons- og ledelsesfaget
 • Demonstrere forståelse og kunnskaper om personalledelse både innen privat og offentlig sektor
 • Demonstrere innsikt i juridisk tenkemåte og metode
 • Demonstrere innsikt i hvilke situasjoner man kan benytte ulike former for kommunikasjon

Vidare studium

Studiet er egnet som del av en gradsoppbygging. Ettårig studium i personalledelse og kompetanseutvikling kan også inngå som en del av en studieportefølje med spesialisering innen ledelse og personalforvaltning, eller som en selvstendig ettårig lederutdanning.

Karrierevegar

Studiet kvalifiserer for stillinger innen personalledelse og organisasjonsarbeid i offentlig og privat sektor.

Utveksling

Det tilbys ikke utveksling på dette programmet

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Tilbys ved:

 • Bodø
 • Levanger
 • Mo i Rana
 • Vesterålen

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Nytt (primær)
  Nytt (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  204583
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  42.6 (ordinær)

  Studieplasser

  50

  Søknadskode (SO)

  204162