× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i økonomi og ledelse favoritt ikon

Universitet og høgskole
Er du interessert i en grunnleggende innføring i hvordan økonomiske beslutninger fattes? Da er kanskje et årsstudium noe for deg! Alle organisasjoner trenger personer med kunnskaper og ferdigheter innen økonomi og ledelse. Studiet inneholder grunnleggende økonomiske, administrative og juridiske vurderinger, beregninger, teorier og verktøy.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

I alle bransjer er det behov for personer som har kunnskap innenfor økonomi og administrasjon. Årsstudiet gir deg en grunnleggende innføring i fagområdet og er en basisutdanning som du kan bygge videre på.

Årsstudium i økonomi og ledelse fokuserer på bedriftsøkonomi, administrasjon, metodefag og andre emner.

Studiet er et campusbasert heltidsstudium med ordinære forelesninger. Alle emner har egne elektroniske læringsplattformer på internett. Lærings- og arbeidsformene vil basere seg på forskning, samt en praksisorientering.

Dette varierer fra emne til emne og blir gitt blant annet i form av forelesninger, kollokvier, innleveringer og praktiske øvelser. Det tilrettelegges ofte for teamarbeid som fremmer trening i kommunikasjon og samarbeid.

For deg som har annen utdanning fra før, er årsstudiet en anvendbar tilleggsutdanning og kompetanseoppbygging. Studiet passer også for søkere som ønsker å ta en kortere utdanningsløp i bedriftsøkonomiske fag enn ett treårig bachelorstudium.

Studiet utgjør første året av bachelorstudiet i økonomi og ledelse som er lagt opp i henhold til anbefalingen fra NRØA (Nasjonalt råd for økonomisk administrativ utdanning) der en økonomisk-administrativ utdanning minst bør omfatte de fire fagområdene bedriftsøkonomi, samfunnsøkonomi, administrasjon og metode.

Årsstudiet skal gi kandidatene forståelse av markeder og organisasjoner samt utvikle deres evne til refleksjon over grunnleggende spørsmål og verdier. I tillegg inngår emner i matematikk, statistikk, bedriftsøkonomisk analyse - og finansregnskap samt rettslære. Årsstudiet er identisk med første året på bachelorstudiene i regnskap, eiendomsmegling og økonomi og ledelse.

Etter fullført årsstudium kan man søke overgang til ett av våre bachelorstudier. Opptakskravet er da at 6 av 8 emner er bestått.

Deler av undervisningen vil forutsette at kandidaten har tilgang til datamaskin eller nettbrett som muliggjør bruk av relevant programvare.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse.

Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • Ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor bedriftsøkonomi, administrasjonsfag og metodefag.
 • Kjenner til sentrale tema innen etikk, filosofi og rettslære.
 • Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor ulike det bedriftsøkonomiske fagområdet.
 • Ha kunnskap om historie og tradisjoner innen økonomi og ledelse.

Ferdigheter

kandidaten skal:

 • Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske, juridiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg
 • Kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
 • Kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
 • Kunne anvende IKT for å løse ulike faglige problemstillinger med relevant programvare.

Generell kompetanse

kandidaten skal:

 • Ha innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
 • Kunne skriftlig presentere sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.
 • Kunne utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis.
 • Kjenne til nytenking og innovasjonsprosesser.

Vidare studium

Årsstudium i økonomi og ledelse tilsvarer første året av Bachelor i økonomi og ledelse, Bachelor i regnskap og Bachelor i eiendomsmegling. Etter fullført årsstudium er det derfor mulig å søke opptak til disse programmene og starte rett på andre året. 

Karrierevegar

Årsstudiet kvalifiserer for enkle oppgaver innen næringsliv og offentlig forvaltning. Kunnskaper innen økonomi og ledelse vil gjøre enhver kandidat mer attraktiv i arbeidslivet i kombinasjon med annen utdanning og kompetanse.

Utveksling

Det er ikke lagt opp til utveksling på årsstudiet.

Kvalifikasjon/tittel

Generell Kvalifikasjon 60 SP

Tilbys ved:

 • Bodø
 • Mo i Rana
 • Steinkjer

Informasjon fra Samordna Opptak

 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  40

  Søknadskode (SO)

  204625
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  30

  Søknadskode (SO)

  204398
 • Poenggrenser 2019

  Alle (primær)
  Alle (ordinær)

  Studieplasser

  50

  Søknadskode (SO)

  204164