× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Årsstudium i naturforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole
Hvis du er interessert i natur, jakt, fiske og friluftsliv kan årsstudiet i naturforvaltning gi deg god innsikt i forvaltning av naturressursene. Du kan gå videre med bachelorgradsstudiet i naturforvaltning.

Studienivå

Årsstudium

Studiepoeng

60

Semester

2

Om studiet

Årsstudiet i naturforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold og forvaltning av hjortevilt og fisk. Studiet er et tilbud til deg som ønsker å starte en høyere utdanning i naturforvaltning eller vil satse på naturbasert næring. Studiet inneholder emner som til sammen gir innsikt i viktige sider ved forvaltningsverdiene i naturen. I tillegg til forelesninger inneholder de fleste emner feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, el-fiske og rypetakseringer. Deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Informasjon om opptak

Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse: I tillegg til de generelle kravene for realkompetanse ved Nord universitet gjelder følgende fagspesifikke krav for realkompetanseopptak på studiet: Relevant arbeidserfaring i tilknytning til f. eks jakt, fiske, forvaltning og skjøtsel av naturen.

Vidare studium

Årsstudiet i naturforvaltning tilsvarer det første året på bachelor i naturforvaltning. Det er mulig å søke om overgang til bachelor i naturforvaltning gitt at man har bestått minst 50 studiepoeng fra årsstudiet. 

Karrierevegar

Dersom du går videre på bachelor i naturforvaltning så kvalifiserer du for en rekke ulike stillinger innen f.eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn. Eksempler på virksomheter der kandidater fra naturforvaltning jobber; kommunene, Statens naturoppsyn, miljøvernavdelinger hos Fylkesmannen og private bedrifter.

Utveksling

Det er ikke mulighet for utenlandsopphold i årrsstudium i naturforvaltning.

Kvalifikasjon/tittel

31 - 60 studiepoeng

Tilbys ved:

  • Steinkjer

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
Alle (ordinær)

Studieplasser

10

Søknadskode (SO)

204172