× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Spesialpedagogikk for ansatte i skoler, SFO og barnehager favoritt ikon

Annen utdanning
Kurset i Spesialpedagogiske emner passer for deg som har erfaring med barn og har behov for spesialpedagogiske grunnkunnskaper i ditt daglige arbeid.

Studienivå

Anna utdanning

Om utdanninga

Integrering

Sansevansker (synshemming og hørselshemming)

Bevegelsesvansker (cerebral parese m.m.)

Psykisk utviklingshemming

Språk- og talevansker

Sosiale og emosjonelle problemer.

 

Læringsmål

Kurset tar sikte på å kvalifisere personer som jobber/vil jobbe med barn/enkeltelever med funksjonshemminger ved å gi dem innsikt i en del sentrale spesialpedagogiske emner og ulike typer funksjonshemminger, knyttet til integrering i skole/SFO/barnehage.

Tilbys ved:

  • Tromsø