× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Rehabilitering favoritt ikon

Fagskole
Med fagskole i Rehabilitering blir du ettertraktet i pleie- og omsorgstjenesten! Du kan ta fagskoleutdanningen samtidig som du er i jobb. Utdanningen er godkjent for støtte fra Lånekassen.

Om studiet

Utdanningen er delt i fem emner

Felles grunnlagsemne

Rehabilitering som virksomhet, rehabiliteringsprosess og individuell plan

Målgruppen for rehabilitering, brukermedvirkning og yrkesutøvelse

Organisering, system og ledelse

Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Studenten er i praksis 50 dager i løpet av utdanningen. Praksis kangjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet. Fullført utdanning gir deg 60 fagskolepoeng.