× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike funksjonshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.  

Om studiet

Fagskoleutdanningen har et klart brukerperspektiv og knytter teori sammen med praksis til beste for brukerne.

Utdanningen er delt i fem emner:

Felles grunnlagsmodul

Syndromer, diagnoser, demens, målretta miljøarbeid, lovverk/individuell plan

Utviklingshemning, psykisk lidelse, alderdom

Organisering, system og ledelse

Fordypningsarbeid/hovedprosjekt