× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Psykiske lidelser og aldring hos personer med utviklingshemming favoritt ikon

Fagskole
Fagskoleutdanningen kvalifiserer deg til å jobbe med mennesker med ulike funksjonshemminger i kommunehelsetjenesten, frivillige og private organisasjoner.