× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Miljøarbeid innen rus favoritt ikon

Fagskole
Studiet skal kvalifisere til arbeid med mennesker som har behov for pleie og omsorg innen rusproblematikk innenfor kommunal-, sosial- og spesialisthelsetjenesten.  

Om studiet

Utdanningen er delt i fem emner:

Felles grunnlagsemne

Grunnlagstenkning og lovverk innen rusforebyggende arbeid og rusbehandling/miljøarbeid

Teorier og arbeidsmåter i miljøarbeid

Relasjonskompetanse og psykososialt arbeid

Fordypningsarbeid/hovedprosjekt

Studenten er i praksis 50 dager igjennom hele utdanningen. Praksis kan gjennomføres på eget arbeidssted der arbeidsoppgaver er innen fagfeltet