× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Barne- og ungdomsarbeider favoritt ikon

Annen utdanning
Barne- og ungdomsarbeider er for deg som vil ta fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Studiet består av de tre fagene: Yrkesutøvelse, Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Studienivå

Vg3

Organisering

  • Nettstudium

Kostnader

15 900

Om utdanninga

Barne- og ungdomsarbeider


 

Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettstudiet for deg. Du kan oppnå fagbrev dersom du fyller følgende kriteria:

  • opparbeider minst fem års praksis
  • tar den skriftlige praksiskandidateksamen
  • går opp til fagprøven når eksamen og praksis er godkjent

Veien til fagbrev kan være kortere enn du tror.

Studiet består av tre kurs:

Yrkesutøvelse skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en barne- og ungdomsarbeider skal utøve yrket som rollemodell, igangsetter av aktiviteter, konfliktløser og planlegger.

Helsefremmende arbeid skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som Barne- og ungdomsarbeider.

Kommunikasjon og samhandling skal gi kunnskap og forståelse om språk og bruken av språket, samt teorier rundt samhandling mellom mennesker. Konflikthåndtering kommer også inn under denne modulen.

Beskrivelser av kostnader

I mai utlyste regjeringen 50 millioner kroner til oppskalering av digitaliserte utdanningstilbud som kan tilbys raskt og nettbasert. NooA har nå fått tilsagn om 2,5 millioner av disse midlene til 11 av sine praksiskandidatstudier. Det betyr at de tilbyr fullfinansierte (gratis) studieplasser på disse studiene for permitterte og arbeidsledige. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere. Fagforbundets medlemmer får rabatt. Alt studiemateriell (nettbasert) er inkludert i kursprisen. Les mer om finansiering på http://www.nooa.no/finansiering

Opptakskrav

Det er i utgangspunktet ingen opptakskrav til dette nettkurset. Men for fullfinansierte (gratis) studieplasser gjelder spesielle krav: Du må

  • være helt eller delvis permittert eller arbeidsledig
  • ha norsk som morsmål eller norskkunnskaper på nivå B1 eller mer
  • ha noe relevant jobberfaring

Opptaksinformasjon

Søknad om fullfinansiert studieplass skal sendes til post [at] nooa [dot] no.

Kvalifikasjon/tittel

Barne- og ungdomsarbeider