Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Nettkurs

Nivå

Vg3

Kostnader

17900

Organisering

Nettstudium

Studietempo

Heltid, deltid

Om studiet

Barne- og ungdomsarbeider er for deg som vil ta fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Studiet består av de tre fagene: Yrkesutøvelse, Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Barne- og ungdomsarbeider

 

 


 

Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettstudiet for deg. Du kan oppnå fagbrev dersom du fyller følgende kriteria:

  • opparbeider minst fem års praksis
  • tar den skriftlige praksiskandidateksamen
  • går opp til fagprøven når eksamen og praksis er godkjent

Veien til fagbrev kan være kortere enn du tror.

Studiet består av tre kurs:

Yrkesutøvelse skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en barne- og ungdomsarbeider skal utøve yrket som rollemodell, igangsetter av aktiviteter, konfliktløser og planlegger.

Helsefremmende arbeid skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som Barne- og ungdomsarbeider.

Kommunikasjon og samhandling skal gi kunnskap og forståelse om språk og bruken av språket, samt teorier rundt samhandling mellom mennesker. Konflikthåndtering kommer også inn under denne modulen.

Opptakskrav

Det er ingen opptakskrav til dette nettkurset, men du bør ha norskkunnskaper på nivå B1 eller tilsvarende.

Kvalifikasjon/tittel

Barne- og ungdomsarbeider