Få gratis karriereveiledning på Karriereveiledning.no

Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

Kurs på nett

Nivå

Vg3

Kostnader

15900

Organisering

Nettstudium

Om studiet

Barne- og ungdomsarbeider er for deg som vil ta fagprøven i Barne- og ungdomsarbeiderfaget. Studiet består av de tre fagene: Yrkesutøvelse, Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling. Lær når og hvor du vil – i et sosialt miljø med personlig oppfølging og gode lærere. Start i dag på nettskolen som følger din timeplan.

Barne- og ungdomsarbeider


Har du lang praksis innen arbeid med barn og ungdom, og ønsker å ta fagprøven? Da er dette nettstudiet for deg. Du kan oppnå fagbrev dersom du fyller følgende kriteria:

  • opparbeider minst fem års praksis
  • tar den skriftlige praksiskandidateksamen
  • går opp til fagprøven når eksamen og praksis er godkjent

Veien til fagbrev kan være kortere enn du tror.

Studiet består av tre kurs:

Yrkesutøvelse skal gi kunnskap og forståelse for hvordan en barne- og ungdomsarbeider skal utøve yrket som rollemodell, igangsetter av aktiviteter, konfliktløser og planlegger.

Helsefremmende arbeid skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som Barne- og ungdomsarbeider.

Kommunikasjon og samhandling skal gi kunnskap og forståelse om språk og bruken av språket, samt teorier rundt samhandling mellom mennesker. Konflikthåndtering kommer også inn under denne modulen.

Opptakskrav

Det er i utgangspunktet ingen opptakskrav til dette nettkurset. Men for fullfinansierte (gratis) studieplasser gjelder spesielle krav: Du må

  • være helt eller delvis permittert eller arbeidsledig
  • ha norsk som morsmål eller norskkunnskaper på nivå B1 eller mer
  • ha noe relevant jobberfaring

Opptaksinformasjon

Søknad om fullfinansiert studieplass skal sendes til post@nooa.no.

Kvalifikasjon/tittel

Barne- og ungdomsarbeider