× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Veterinæren i moderne storfepraksis - modulkurs i storfemedisin for praktiserende veterinærer favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Universitet og høgskole

Organisering

  • Samlingsbasert

Studiepoeng

10

Om studiet

Kursserien tar sikte på å bidra til faglig oppdatering innen sentrale emner i storfepraksis, i både melkeku-, ammeku- og fôringsdyrbesetninger. Basert på erfaringer gjort etter tidligere kurs, har vi oppdatert kurset etter kursdeltakernes ønsker og behov.

Tilbys ved:

  • NMBU Campus Adamstuen