× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Tilleggsutdannelse for utenlandske veterinærer favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Høgare nivå

Studiepoeng

120

Om studiet

Tilleggsutdannelse gitt ved NMBU for å kvalifisere til norsk autorisasjon for veterinærer med utenlandsk utdannelse.