× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor studere Skogfag?

  • Skogen er en viktig arena for friluftsliv, jakt og fiske, og kilde til bioenergi og treprodukter.
  • Klimaendringene medfører økt fokus på skogen som faktor for klimatiltak.
  • Skogfaglig kompetanse er etterspurt i Norge.

Hva lærer jeg?
Du får grunnleggende kunnskaper om skog, skogforvaltning og skogindustri.

Du lærer om økologi, skogteknikk, om trevirkets egenskaper og muligheter, og om produktutvikling og økonomi.

Studiet kvalifiserer deg til å planlegge skogbehandling og skogsdrift og til å bestyre en skogeiendom.

Hva blir jeg?
Utdannelsen gir godt grunnlag for jobb i skogeierforeninger, kommuner og organisasjoner, eller med kjøp og salg av tømmer. Graden passer også om du skal overta en skogeiendom. Du blir kvalifisert for flere masterprogrammer både ved NMBU og andre studiesteder.

Les mer om bachelor i Skogfag

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Skogfag

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

Alle (primær)
45.2 (ordinær)

Studieplasser

25

Søknadskode (SO)

192322

Lignende utdanninger