Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

GENS

Poenggrenser 2019

  • 43.80 (primær)
  • 48.50 (ordinær)

Studieplasser

80

Søknadskode (SO)

192369

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Hvorfor studere Økonomi og administrasjon?

  • Du får solid forståelse for økonomi og ledelse.
  • Studiet gir deg interessante faglige utfordringer.
  • Du får gode jobbmuligheter.

 

Hva lærer jeg?
Du lærer om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte:

  • Økonomistyring og finans
  • Økonomiske analyser som grunnlag for beslutninger
  • Organisasjonskultur og menneskelige ressurser
  • Strategiske beslutninger

Studiet utvikler også dine evner til kritisk bruk av kunnskap for å løse økonomiske og samfunnsfaglige problemstillinger, og du lærer om teorier, modeller og metoder du kan bruke til å identifisere og løse disse problemstillingene.

 

Hva blir jeg?
Studieprogrammet er grunnmuren i siviløkonomutdanningen. Du får et godt grunnlag for masterstudier innen økonomi, administrasjon eller ledelse. Bachelorgraden kvalifiserer til stillinger innen administrasjon, økonomistyring, regnskap og salg i bedrifter og private og offentlige organisasjoner, og den kan være et nyttig supplement til annen utdanning.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Økonomi og administrasjon