× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økonomi og administrasjon favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor studere Master i Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)?
I studiet vil du lære om og analysere dagsaktuelle og relevante problemstillinger innen bedriftsøkonomi, bærekraft og globale utfordringer i et ledelsesperpektiv. Vi tilbyr seks ulike spesialiseringer.

Hva lærer jeg?
Programmet tilbyr spesialiseringer i Business Analytics, Økonomisk styring, Finans og Strategisk ledelse, Energi-, klima-,og miljøøkonomi og Agribusiness and Food Economics.

Business Analytics kombinerer datavitenskap og økonomi, og gir deg nyttige verktøy for arbeidsoppgaver i en moderne digitalisert bedrift. Økonomisk styring gir innsikt i hvordan analysere, forstå og styre verdiskapningen i en virksomhet. Fordypning innen finans gir deg kunnskap om finansmarkedsanalyse, hvordan aksjemarkeder fungerer og forvaltning av disse. Strategisk ledelse handler om å sette langsiktige mål, strategier og ledelse for å oppnå disse målene. Energi-, klima-, og miljøøkonomi handler om å forstå og anvende økonomisk teori og metoder for løse aktuelle problemstillinger fremover. Agribusiness and Food Economics gir deg innsikt i matvarepolitikk, distribusjon og handel i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Hva blir jeg?
Siviløkonomer har gode jobbmuligheter. Våre nyutdannede kandidater har blant annet fått stillinger som prosjektledere, konsulenter, traineer, controllere og analytikere i små og større organisasjoner, både i offentlig og privat sektor. Studiet gir deg en god plattform for lederjobber og andre viktige posisjoner i samfunnet.

 

Les mer om master i Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)

Kvalifikasjon/tittel

Master i Økonomi og administrasjon (Siviløkonom)