× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Økologi og naturforvaltning favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor studere Økologi og naturforvaltning?

  • Studiet gir grunnleggende kunnskap i økologi, biologi og samfunnsfag.
  • Du lærer hvordan denne kunnskapen anvendes i forvaltning av natur og miljø.
  • Du ønsker et studie hvor dagens miljøutfordringer står sentralt.

Hva lærer jeg?
Du får kjennskap til botanikk, zoologi, økologi, arealplanlegging, jus og økonomi. Sentrale temaer er å forstå naturens prosesser, og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker naturressursene.

Studiet vektlegger behovet for samspill mellom økologisk og samfunnsfaglig kunnskap i forvaltningen.

Målet med studiet er at du skal få et godt faglig grunnlag for forvaltning av naturressurser, både på nasjonalt og globalt nivå.

Hva blir jeg?
Du blir godt kvalifisert for videre studier på masternivå, spesielt innen naturforvaltning, økologi og utmarksrelaterte fag. Bachelorgraden gir mulighet for arbeid med miljø- og forvaltningsspørsmål i organisasjoner, næringsliv og offentlige etater. Med pedagogisk påbygning kan du bli lærer.

Les mer om bachelor i Økologi og naturforvaltning

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Økologi og naturforvaltning

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

41.20 (primær)
42.70 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

192388