× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Nordic Master in Aquatic Food Production - Safety and Quality favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Marin matproduksjon - Trygghet og kvalitet (AQFood) fokuserer på marin matproduksjon gjennom hele produksjon og distribusjonskjeden, ved å koble primær produksjon, inkludert marinkultur og vill fangst, med prosessering og distribusjon til kundene gjennom kvalitet og trygghet.

AQFood er et dobbelt masterprogram med mobilitet, som tilbys av et fellesskap av fire ledende universiteter i de nordiske landene.

Technical University of Denmark (DTU)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
University of Iceland (UoI)
Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science in Aquatic Food Production - Safety & Quality