× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Matvitenskap og ernæring favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor studere Matvitenskap og ernæring?

  • Du lærer å utvikle og framstille trygg, sunn og god mat i et aktivt forskningsmiljø.
  • Kunnskap om mat er alltid aktuelt.
  • Du får kunnskap om råvarer, prosesser og produkter som er viktig for produksjon og kvalitetssikring av mat.

Hva lærer jeg?
I løpet av studietiden lærer du om matkjemi, ernæring, råvarer og ulike fremstillingsmetoder. Dette er kunnskap som er viktig for å produsere sunn, trygg og velsmakende mat som tilfredsstiller myndighetenes og forbrukernes krav.

Studiet gir deg også muligheten til å gjøre egne valg i form av to mulige retninger.

Retningen Produksjon og utvikling av næringsmidler gir spesialisering innen teknologi, sensorikk, næringsmiddelmikrobiologi og matvaretrygghet.

Retningen Ernæring gir spesialisering innen anatomi, fysiologi, humanernæring, immunologi og matvareallergi.

Hva blir jeg?
Du kan jobbe i næringsmiddelindustrien, enten med matproduksjon, kvalitetskontroll eller i ulike laboratorier. Du kan også jobbe i Mattilsynet, med fokus på kvalitet og mattrygghet i næringsmiddel- og restaurantbransjen. Med en avsluttet bachelorgrad kan du søke deg videre på ulike masterstudier.

les mer om bachelor i Matvitenskap og ernæring

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Matvitenskap

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

45.80 (primær)
46.40 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

192864