× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor studere Matvitenskap?

  • Matindustrien har et stort samfunnsansvar i å produsere og utvikle sunne, trygge og helsefremmende produkter.
  • Forbrukerne ønsker også stadig nye og spennende produkter tilpasset sin hverdag.
  • Du kan være med på å utvikle fremtidens mat og produksjonsprosesser.

Hva lærer jeg?
I retningen Produksjon og utvikling av næringsmidler lærer du om produksjonsprosessene fra råvarer til ferdig mat og fra idé til ferdig produkt. Andre viktige elementer er emballasje, sensorikk og målemetodikk.

I retningen Matvaretrygghet, kvalitet og hygiene lærer du hvordan fremmede og uønskede stoffer og sykdomsfremkallende mikroorganismer kommer inn i matvarene, og ikke minst hvordan det kan unngås.

I retningen Mat, ernæring og helse lærer du om samspillet mellom mat, genetiske faktorer og livsstil. Du får breddekunnskap innen kosthold og helse, cellebiologi, ernæring, toksikologi, anatomi og fysiologi.

Alle retninger gir breddekunnskap innen ulike teknologi og fremstillingsprosesser.

Hva blir jeg?
Matvitere har ulike jobber innenfor næringsmiddelindustri og offentlig forvaltning. Aktuelle oppgaver er produktutvikling, laboratoriearbeid, arbeid med kvalitetssystemer, produksjonsledelse, prosessutvikling eller administrative jobber. Mange er i konsulent- eller rådgivningsfunksjoner, og jobber tett opp mot næringsmiddelindustrien. Du kan ta pedagogikk og bli lærer, eller fortsette med forskerutdanning, PhD.

Les mer om master i Matvitenskap

Kvalifikasjon/tittel

Master i Matvitenskap