× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Fornybar energi favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Master, 2 år

Studiepoeng

120

Semester

4

Om studiet

Hvorfor studere Fornybar energi?

  • Utfordringene knyttet til klimaendringer og energietterspørselen har skapt stor oppmerksomhet rundt fornybar energi.
  • Du vil være med på å løse fremtidens energiproblemer.
  • Markedet etterspør kunnskap og tverrfaglig kompetanse på dette området.

Hva lærer jeg?
Du får en allsidig kompetanse innen analyse, planlegging og etablering av anlegg for produksjon av fornybar energi med vekt på bioenergi, vind- og vannkraft.

Systemforståelse er en fellesnevner, og du lærer om teknologi, økonomi, miljøeffekter og planprosesser.

Til sammen gir dette deg en helhetlig og tverrfaglig kompetanse som er sentral for realisering av mer fornybar energi.

Studiet gir en bred tilnærming til fagområdet energi og har større vekt på tverrfaglighet, verdikjeder og planprosesser enn øvrige energiorienterte studieprogram.

Hva blir jeg?
Du får et solid utgangspunkt for arbeid med planlegging, prosjektledelse og gjennomføring av prosjekter innen fornybar energi.

Du kan jobbe hos energiprodusenter, konsulentselskaper, organisasjoner med aktivitet på fornybar energi, samt i offentlig forvaltning med informasjon, strategier, planer og konsesjoner.

Les mer om master i Fornybar energi

Kvalifikasjon/tittel

Master i Fornybar energi