× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Energi- og miljøfysikk favoritt ikon

Universitet og høgskole

Studienivå

Bachelor, 3 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

180

Semester

6

Om studiet

Hvorfor studere
Energi og miljøfysikk
?

  • Du er interessert i fysikk, matematikk, fornybar energi og klima- og miljøspørsmål.
  • Du lærer om de fysiske prosessene i naturen og om metodene som ligger bak kunnskap i klimafysikk og moderne energiteknologi.
  • Du studerer i et fagmiljø som er levende opptatt av hvordan verden skal løse sine energi- og miljøproblemer.

Hva lærer jeg?
Du får en bred realfaglig plattform innen matematiske realfag (fysikk, matematikk, statistikk og informatikk) med hovedvekt på fysikk og matematikk. Slik får du en fyldig verktøykasse for analyse, problemløsning og modellering.

Avhengig av spesialisering, lærer du om omfang og varighet av energiressurser, energiproduserende og energiforbrukende teknologi og prosesser, energitransport, ulike måter å lagre og fordele energi på og hvilke muligheter en har til å dekke jordas framtidige behov for energi.

Du lærer om de viktigste fornybare energiressursene, sol, vind, bio og vann m.fl. og i tillegg tradisjonelle karbonbaserte energiressurser (olje, gass, kull) og kjernekraft.

I spesialiseringsemnene lærer du også om radioaktivitet, stråling og biologiske effekter av stråling og om atmosfæren, klima og klimaendringer.

Hva blir jeg?
Mange fortsetter med et masterstudium. På NMBU kan du velge mellom fornybar energi, biologisk fysikk, biometeorologi og klimafysikk, anvendt matematikk, bioinformatikk eller gå over til siv.ing.-studier. Noen går direkte ut i arbeidslivet til stillinger innen offentlig forvaltning og privat næringsliv knyttet til realfag og fornybar energi. Andre blir fysikk- og matematikklærere.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Energi- og miljøfysikk

Informasjon fra Samordna Opptak

Opptakskrav

Poenggrenser 2019

49.90 (primær)
52.00 (ordinær)

Studieplasser

20

Søknadskode (SO)

192857