× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Studienivå

Master, 5 år

Søknadsfrist

15. april 2020

Studiepoeng

300

Semester

10

Om studiet

Hvorfor studere?

Vil du forhandle, løse konflikter, megle eller dømme i eiendomsspørsmål.

  • Du får kunnskap innen eiendomsfag, jus, økonomi og arealplanlegging.
  • Gode jobbmuligheter i privat og offentlig sektor med spennende utfordringer.

Hva lærer jeg?
Du lærer om hva eiendom betyr for utviklingen av samfunnet.

Eksempler på problemstillinger er:

  • Hvordan utforme eiendommene så områdene kan brukes på best mulig måte?
  • Hvordan kan grunneiere organisere bygging og drift av hytte- og boligfelt eller felles småkraftverk?
  • Hvordan få fram en motorvei eller en tursti over private eiendommer?
  • Hvor mye er eiendommen verdt?

Hva blir jeg?
Du får jobber innenfor kjøp, salg og leie av eiendom eller med mer spesialiserte områder som jordskifte og ekspropriasjon. Kandidater fra eiendomsfag er svært ettertraktet som forhandlere i store eiendomstransaksjoner. Utdanningen kvalifiserer til å bli dommer i jordskifteretten.

Kvalifikasjon/tittel

Master i Eiendom

Informasjon fra Samordna Opptak

Poenggrenser 2019

43.10 (primær)
50.10 (ordinær)

Studieplasser

38

Søknadskode (SO)

192230

Lignende utdanninger