Nøkkelinformasjon

Bilete
Bilete

Studiested

NMBU Campus Ås

Nivå

Bachelor, 3 år

Studiepoeng

180.00

Semester

6

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Opptakskrav

REALFA

Poenggrenser 2019

  • 46.60 (primær)
  • 52.30 (ordinær)

Studieplasser

30

Søknadskode (SO)

192504

Informasjonen kommer fra Samordna Opptak.

Om studiet

Studiet er organisert i teoretiske og praktiske blokker, der hver blokk avsluttes før neste begynner, slik at studentene kan konsentrere seg om ett fag av gangen. Studenten vil i løpet av studiet ha 3 praksisblokker, der første og tredje er organisert i rotasjoner ved universitetets klinikker, mens den andre er ved eksterne privatklinikker som må forhåndsgodkjennes av NMBU Veterinærhøgskolen. Det er i løpet av eksternpraksisen mulig å ha inntil 8 ukers praksis ved godkjent privatklinikk i utlandet. Dette må studenten selv ta initiativ til, og kontakte blokkledelsen tidlig i studiet ved interesse.

Studiets oppbygging

Studiet er organisert i teoretiske og praktiske blokker, der hver blokk avsluttes før neste begynner, slik at studentene kan konsentrere seg om ett fag av gangen. Studenten vil i løpet av studiet ha 3 praksisblokker, der første og tredje er organisert i rotasjoner ved universitetets klinikker, mens den andre er ved eksterne privatklinikker som må forhåndsgodkjennes av NMBU Veterinærhøgskolen. Det er i løpet av eksternpraksisen mulig å ha inntil 8 ukers praksis ved godkjent privatklinikk i utlandet. Dette må studenten selv ta initiativ til, og kontakte blokkledelsen tidlig i studiet ved interesse.

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i Dyrepleie

Alle utdanninger innen